NightWatch


Wat is de NightWatch?

Livassured heeft samen met de epilepsie instituten Kempenhaeghe, Sein en
UMC Utrecht de NightWatch ontwikkeld. De NightWatch is een epilepsie detectie apparaat dat bestaat uit een armband met hartslag- en bewegingssensor en een alarmstation dat de meldingen geeft. De NightWatch waarschuwt mantelzorgers of dienstdoende professionals bij een klinisch urgente epileptische aanval. Dit betreft de volgende aanvallen:

- Tonisch-Clonisch
- Tonisch meer dan 30 seconden
- Hypermotorisch
 

Klinische evaluatie en impact test

Momenteel is een klinische evaluatie voor intramurale patiënten vanaf 12 jaar afgerond. Hierbij zijn in totaal 40.000 nachtelijke uren geregistreerd en bekeken. Daaruit blijkt dat de NightWatch 90% van de aanvallen detecteert bij voor de NightWatch geschikte patiënten.

Deze prestaties betekenen een sterke verbetering in vergelijking tot de huidige epilepsie aanvalsdetectiemiddelen. Ter vergelijking: het enige alternatief, een bekende bedmat met bewegingssensor die vandaag de dag gebruikt wordt in instituten, scoort gemiddeld minder dan 30% in het aantal gedetecteerde klinisch urgente aanvallen. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van de klinische validatie. Zie de infographic hieronder.

Momenteel is een laatste fase van de klinische evaluatie gaande waarbij ook jongere kinderen worden geïncludeerd. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Deze fase wordt in augustus 2017 afgerond.

Naast deze klinische evaluaties, wordt ook een uitgebreide ‘impact trial’ bij 55 gezinnen in Nederland en Vlaanderen georganiseerd, in het kader van het EU Interreg programma. Het doel van deze trial is om de impact te meten van het gebruik van de NightWatch op vooral de ouders en andere mantelzorgers in de thuissituatie. In hoeverre verbetert hun leven en waar niet?
 

Infographic ‘Sensitiviteit en voorspellende waarde NightWatch’


Sensitiviteit
(‘sensitivity’) = hoeveel procent van de optredende klinisch urgente aanvallen wordt door de NightWatch gesignaleerd?

Voorspellende waarde (‘positive predictive value) = in hoeveel procent van de gevallen betekent een alarm van de NightWatch dat er inderdaad een klinische urgente aanval plaatsvindt?