Nightwatch wint onderscheiding


'Goed Industrieel Ontwerp'

Voor kinderen en jonge mensen met epilepsie is bewaking tijdens de nacht een vereiste. Met de huidige waarschuwingssystemen blijft het merendeel van de aanvallen ’s nachts nog onopgemerkt. De Nightwatch moet hier verandering in brengen. De eerste resultaten van deze revolutionaire vorm van nachtbewaking zijn veelbelovend. Op 24 oktober 2016 werd bekend dat de Nightwatch ook qua look & feel waardering krijgt. Tijdens de Dutch Design Week werd de Nightwatch beloond met de onderscheiding Goed Industrieel Ontwerp (GIO).

De Nightwatch is het resultaat van een consortium van partijen: Kempenhaeghe / Technische Universiteit Eindhoven, SEIN, UMC Utrecht Hersencentrum, Hobo Heeze BV, Pontes Medical, Epilepsiefonds, LivAssured en enkele patiëntenbelangenorganisaties zoals ook de stichting ZIE. NPK design tekende voor het ontwerp.

Hulp en bijstand
Tijdens een nachtelijke epileptische aanval is het voor de patiënt belangrijk dat er snel hulp en bijstand aanwezig is. Er zijn wel waarschuwingssystemen voor nachtelijke aanvallen maar die geven veel ‘valse’ alarmen of signaleren onvoldoende. Uit cijfers blijkt dat met de huidige middelen maar 40% van de klinisch urgente aanvallen wordt opgemerkt. De Nightwatch brengt hierin verandering. Momenteel loopt er een klinische trial waarin met deze nieuwe vorm van nachtbewaking bij epilepsie wel 90% van de klinisch urgente aanvallen wordt opgemerkt. 

Uitstraling Nightwatch
Tijdens de ontwikkeling was er behalve voor de werking ook veel aandacht voor de visuele uitstraling van het product. Asmund Tielens, directeur van ontwikkelaar Livassured legt uit: “Het doel was natuurlijk het verhogen van de veiligheid en vanaf het begin was ons duidelijk dat de techniek nog zo goed kan zijn maar dat er een allesbepalende voorwaarde is; jonge mensen moeten het wel dragen! Daarvoor moet het product er goed uitzien, moet het simpel werken en perfect zijn. Een indicatie dat we daarin geslaagd waren, bleek al in de trial toen sommigen gebruikers het product zelfs overdag nog wilden dragen. En dat ook vak experts het product erkennen als Goed Industrieel Product geeft ons hoop dat de Nightwatch ook op langere termijn als goed ervaren zal worden.”

Van test naar introductie
De Nightwatch wordt momenteel klinisch getest bij Kempenhaeghe, SEIN en UMC Utrecht Hersencentrum. Naar verwachting zullen de resultaten eind dit jaar bekend zijn. Begin volgend jaar volgt dan de aanloop naar een zogenoemde field-trial om het product klaar te stomen voor de markt. Hopelijk nog in 2017 gevolgd door de productlancering.